Verhuizing datacenter op donderdag 4 februari 2021

Vorig jaar hebben wij te maken gehad met een grootschalige verstoring op één van onze cloud platforms. Na uitgebreide evaluatie van die verstoring met alle betrokken partijen, hebben wij besloten om dit platform te verplaatsen naar een ander datacentrum. Dit doen wij om de betrouwbaarheid en stabiliteit te kunnen blijven waarborgen.

Deze verhuizing heeft ook betrekking op uw server(s) of website(s). Op donderdag  4 februari worden de servers tussen 00:00 uur en 07:00 uur fysiek verplaatst naar een ander datacentrum en zullen dus tijdelijk offline zijn. U kunt er op vertrouwen dat wij alles zullen doen om de downtijd tot een absoluut minimum te beperken.

Mail die tijdens de verhuizing niet kan worden afgeleverd, zal nogmaals worden aangeboden als de server weer online is.

Wij begrijpen dat de omzetting misschien overlast met zich meebrengt, maar deze verhuizing is noodzakelijk om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen die u van ons gewend bent.

Veelgestelde vragen

Ja, de DNS blijft beschikbaar. Delen van onze DNS worden verhuisd, maar er blijven nog genoeg servers online om het verkeer af te kunnen vangen.

De onderdelen van ons spamfilter staan niet op de omgeving die verhuisd gaat worden. Alles blijft dus online.

Nee, er veranderen geen IP-adressen. 

Vragen?

Heeft u vragen over de verhuizing? Neem dan contact met ons op via: support@deheeg.nl.