Notice and Takedown

Heeft u een klacht over de inhoud van een door ons gehoste website en geeft de beheerder van de website niet thuis? Dan kunt u gebruik maken van onze Notice and Takedown procedure.


Stap 1

Stuur ons een e-mail naar support@deheeg.nl. Alleen zo kunt u een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.


Stap 2

Deze e-mail dient u te voorzien van de volgende informatie:


Wie bent u?

 • Een gebruiker van een door ons gehoste website
 • Ouder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website
 • Een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website
 • Een rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website
 • Anders, namelijk:

Bewijs

Lever bij uw klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:

 • URL
 • Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd
 • Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser
 • Screenshot(s)

Wat is de eis?

 • Weghalen/blokkeren van het materiaal
 • Afgifte NAW gegevens websitehouder
 • Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de Website
 • Anders, namelijk:


Wat is de grond van de klacht:

 • Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder
 • Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
 • Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder
 • Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
 • Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
 • Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst
 • Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
 • Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming
 • Anders, namelijk:

Toelichting op de melding


Indien de melding een inbreuk op een recht betreft

Verklaar dat u rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.

Is geprobeerd de website zelf te benaderen? Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?


Is er sprake van een spoedmelding?

Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding.
Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij u. Wij  beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. 


Verklaring

Verklaar dat uw e-mail naar waarheid is ingevuld, de verstrekte informatie klopt en u, de melder alle schade zal vergoeden als blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt.

Stap 3

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.


Stap 4

Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 48 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.


Stap 5

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde e-mails in behandeling.


Stap 6

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.


Vragen? Neem contact op met onze support afdeling.