Storing cluster Aurora

Er is momenteel een storing bij de leverancier van ons platform Aurora.
Hierdoor zijn de servers die met v37 & dh37 beginnen niet bereikbaar.
Er wordt gewerkt aan een oplossing.
Zodra er een update is zullen wij dit hier vermelden.

15:10u:
Het gevonden probleem zit in de storage van de Aurora Cloud waarop de v37xxx-servers actief zijn.
De communicatie naar de storage is verstoord, wanneer dat weer werkt is de verwachting dat de getroffen machines een herstart moeten krijgen.
De storage zelf en dus de data erop is in orde.

16:13u:
De storage komt nu af en toe beschikbaar, maar de situatie is niet opgelost.
Helaas is er nog geen eindtijd bekend waarop dit opgelost zal zijn, onze leverancier doet zijn uiterste best.

17:03u:
Alles is weer online en is weer bereikbaar.

Verhuizing datacenter op donderdag 4 februari 2021

Vorig jaar hebben wij te maken gehad met een grootschalige verstoring op één van onze cloud platforms. Na uitgebreide evaluatie van die verstoring met alle betrokken partijen, hebben wij besloten om dit platform te verplaatsen naar een ander datacentrum. Dit doen wij om de betrouwbaarheid en stabiliteit te kunnen blijven waarborgen.

Deze verhuizing heeft ook betrekking op uw server(s) of website(s). Op donderdag  4 februari worden de servers tussen 00:00 uur en 07:00 uur fysiek verplaatst naar een ander datacentrum en zullen dus tijdelijk offline zijn. U kunt er op vertrouwen dat wij alles zullen doen om de downtijd tot een absoluut minimum te beperken.

Mail die tijdens de verhuizing niet kan worden afgeleverd, zal nogmaals worden aangeboden als de server weer online is.

Wij begrijpen dat de omzetting misschien overlast met zich meebrengt, maar deze verhuizing is noodzakelijk om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen die u van ons gewend bent.

Veelgestelde vragen

Ja, de DNS blijft beschikbaar. Delen van onze DNS worden verhuisd, maar er blijven nog genoeg servers online om het verkeer af te kunnen vangen.

De onderdelen van ons spamfilter staan niet op de omgeving die verhuisd gaat worden. Alles blijft dus online.

Nee, er veranderen geen IP-adressen. 

Vragen?

Heeft u vragen over de verhuizing? Neem dan contact met ons op via: support@deheeg.nl.

Storing ticket systeem [opgelost]

Er is momenteel een storing bij de leverancier van ons ticketsysteem, wij kunnen daardoor geen tickets/mails beantwoorden. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Update: 11:36u: Het probleem bij onze leverancier is geëscaleerd naar een hogere afdeling om dit sneller te laten oplossen

Update 14:42u: Een alternatieve manier om naar de tickets te kijken is aangeboden, maar werkt niet optimaal, er zullen dus sporadisch antwoorden kunnen komen.
Wij hopen dat het normale verwerken van de e-mailberichten weer snel op de normale manier hervat kunnen worden.

Update 16:28u: Helaas heeft onze leverancier het probleem nog niet weten op te lossen. Wij proberen via een omweg zoveel mogelijk de tickets te beantwoorden.

Update 16:50u: Het probleem is opgelost, wij gaan nu de achterstand van de tickets wegwerken, wij hopen dit snel afgerond te hebben.

Probleem met spamfilter en vertraagd versturen en ontvangen van e-mail

Sinds donderdagmiddag 26-11-20 is er een vertraging met het versturen en ontvangen van e-mails via ons spamfilter.

Wij zijn met onze leverancier aan het onderzoeken hoe dit komt en wat hiervoor de beste oplossing is. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat in dit bericht kenbaar maken.

Updates:

27-11-2020 / 15:00
Onze leverancier is aan het kijken welke oplossing zij kunnen bieden voor de vertraagde aflevering van e-mail naar onze servers vanuit hun omgeving.

27-11-2020 / 18:00
De problemen zijn opgelost en alle nieuwe mails komen weer snel binnen. De achterstand wordt nog weggewerkt en wij verwachten dat dit zeer snel ingelopen is.

Problemen met spamfilter en vertraagd versturen en ontvangen van e-mail [opgelost]

Sinds donderdagochtend 19-11-20 is er opgemerkt dat er een vertraging is met het versturen en ontvangen van e-mails via ons spamfilter.

Wij zijn met onze leverancier aan het onderzoeken hoe dit komt en wat hiervoor de beste oplossing is.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat in dit bericht kenbaar maken.

19-11-2020 / 17:45
Het probleem is inmiddels verholpen en alles werkt weer naar behoren.

Storing inkomende e-mail [opgelost]

Er is momenteel een storing op enkele van onze spamfilters. Hierdoor kan inkomende mails vertraagd binnenkomen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

10-11 /16:30
We zijn nog steeds bezig met het oplossen van dit probleem.

10-11 / 17:00
Onze leverancier onderzoekt de oorzaak en de oplossing voor dit probleem.

11-11-2020
Het probleem is opgelost. Alle mail is inmiddels (vertraagd) afgeleverd. Onze leverancier heeft de issue in onderzoek en zal gepaste maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Storing infrastructuur

Op 2 augustus 2020 hebben we helaas te maken gehad met een grotere storing op één van onze cloudplatforms.

Wij hebben helaas te maken gehad met een grootschalige verstoring op één van onze cloudplatforms. Onze monitoring meldt vanaf 07:15 dat er servers onbereikbaar zijn. Na intensief onderzoek bleek het te gaan om een probleem in de stroomvoorziening. Een hoogst ongebruikelijke situatie, omdat servers altijd op twee gescheiden stroomcircuits zijn aangesloten. Rond 15:00 waren alle servers weer online.

Naar aanleiding van dit incident hebben wij besloten om ons platform te verplaatsen naar een ander datacentrum.